O B D O B I E   C E Z   R O K N E K R O L Ó G
Ne 19.11.

(1 Sol 5,1-6) 

 (Mt 25,14-30) 

CZ

CZ
1991

P. Serafín Anton Miklovič. Pochádzal z Kľačian. Zomrel v Beckove vo veku 79 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov, ako kňaz 53 rokov. Pochovaný je v Strečne. Podrobnejšie

1994

Fr. Pavol Jozef Ftáčnik. Pochádzal zo Suchej nad Parnou. Zomrel v Trnave vo veku 84 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 65 rokov. Pochovaný je v trnavskom cintoríne na Kamenej ceste. 

Po 20.11. (Lk 18,35-43)  II  III CZ 1883

P. Barnabáš Jozef Kužílek. Pochádzal z Gbelan. Bol kazateľ a básnik. Zomrel v Bratislave vo veku 72 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov. Podrobnejšie

Ut 21.11. Obetovania Panny Márie
(Lk 19,1-10)  
CZ
CZ
2001

P. Osvald Viktor Bednár. Pochádzal z Trstenej. Zomrel v Malackách vo veku 97 rokov života. Ako rehoľník slúžil Bohu 79 rokov, ako kňaz 72 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie, Malacké pohľady

St 22.11. Sv. Cecília
(2 Mak 7,1.20-31)
 
(Lk 19,11-27)  

CZ

CZ
1758

P. Urban Fridrich.  Bol historiograf (chronológ). V latinčine napísal vzácne dejiny Salvatoriánskej provincie i jednotlivých kláštorov. Zomrel v Kremnici vo veku 68 rokov. Podrobnejšie

1944

P. Baltazár Jozef Borgula. Pochádzal zo Žakýla. Zomrel v Bratislave vo veku 29 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 13 rokov, ako kňaz 4 roky. Pochovaný je v Bratislave na Ondrejskom cintoríne. 

Št 23.11. (Lk 19,41-44)  CZ 1925

P. Wolfgang Matej Medlen. Pochádzal z Egbellu. Bývalý provinciálny komisár po I. svetovej vojne pre slov. kláštory mariánskej provincie. Zomrel v Žiline vo veku 55 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 39 rokov, ako kňaz 32 rokov. Pochovaný je v Žiline. 

Pi 24.11. Sv. Ondrej Dung-Laka a spol.
 (Lk 19,45-48)


CZ
1865

P. Rafael Habala. Pochádzal zo Zvončína. Bol lektorom filozofie a teológie na františkánskych učilištiach. Zomrel vo veku 59 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 37 rokov, ako kňaz 34 rokov. Podrobnejšie

1997

P. Norbert Augustín Ďuratný. Pochádzal z Bánovej. Zomrel v CH.D. v Pezinku vo veku 82 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 66 rokov, ako kňaz 58 rokov. Pochovaný je v Žiline. Podrobnejšie

So 25.11. Sv. Katarína Alexandrijská
(Lk 20,27- 40)

CZ
1932

Fr. Kájus Juraj Trúchly. Pochádzal zo Žiliny. Zomrel v Kremnici vo veku 68 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 47 rokov. Pochovaný je v Kremnici. 

Ne 26.11. Slávnosť Krista Kráľa  CZ    
Po 27.11.

1. homília v 34. týždni  

2. homília v 34. týždni  
 
(Lk 21,1-4) 

CZ
CZ
CZ
1907

P. Konrád Anton Švestka. Pochádzal z Kroměříža. Ako vyučený maliar, sochár a rezbár sa venoval obnovovaniu kostolov a oltárov, maľovaniu a rezbárstvu. Zomrel v Kremnici vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov. Podrobnejšie

Ut 28.11. (Lk 21,5-19)   CZ    
St 29.11. Všetkých františkánskych svätých 
(Lk 21,12-19) 
CZ
CZ
1982

P. Vitus Jozef Hanus. Pochádzal z Križovian. Zomrel v Jeruzaleme v službách Svätozemskej kustódie vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov, ako kňaz 7 rokov. Pochovaný je v Jeruzaleme. Podrobnejšie 

Št 30.11. Sv. Andrej, apoštol 
(Dan 6,12-28) 
CZ
CZ
1989

P. Honorát Ján Kurtulík. Pochádzal z Bobrova. Bol profesor gymnázia. Zomrel v Žiline vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 64 rokov, ako kňaz 56 rokov. Pochovaný je v Žiline. 

Pi 01.12.   1847

P. Klement Habala. Pochádzal zo Zvončína. Bol autorom viacerých učebníc. Zomrel v Bardejove vo veku 46 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 25 rokov, ako kňaz 19 rokov. Podrobnejšie

So 02.12.     1952

Fr. Vitalis Michal Šuplata. Pochádzal z Kráľovej pri Senci. Zomrel vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 41 rokov. 

1955

Fr. Benedikt Dominimk Danišovič. Pochádzal z Bolerázu. Zomrel v Plaveckom Štvrtku vo veku 67 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 34 rokov. Pochovaný je v Bolerázi.

1962

P. Iluminát Imrich Šmida. Pochádzal z Gbelov. Bol dlhoročný magister novicov, literárne činný. Náhle zomrel v Báči vo veku 71 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov, ako kňaz 48 rokov. Pochovaný je v Báči. Podrobnejšie

Ne 03.12. (Iz 63,16-17.19;64,2-7)
Sv. František Xaverský
CZ
 
   
                                                                                                                                                                                                                   Kontakt