ľudové misie s bratmi františkánmi sú časom duchovnej obnovy i odovzdávania radostnej správy evanjelia veriacim i neveriacim vo farnostiach Slovenska v štýle svätého františka z Assisi.