Betlehemské zvieratá

BETLEHEMSKÉ ZVIERATÁ Už u Justína (+165) a Origena (+ okolo r. 254) nachádzame tradície o tom, že miestom Ježišovho narodenia […]