PÔST podľa brata Janka Salka

Vrchy (Aaron cover)

Žime v láske. 😊

Žime Vianoce každý deň.

Dobrá pôda pre Božie Slovo

Za čo som vďačný, za čo si ty vďačný, vďačná?

Slovo má moc.

Adventné rozjímanie: BDELOSŤ

Slovo sa stalo Telom

Čo sú to roráty?

Adventný čas / Wir sagen euch an (cover)

S tebou je lepší jeden deň