Farské misie s františkánmi v roku 2024

Na začiatku tohto kalendárneho roku, 9.januára 2024, sa v Beckove stretol bratský tím františkánskych ľudových misií na koordinačnom a plánovacom stretnutí.

Bratia Jozef, Filip, Juraj a Vavrinec sa zaoberali pozvaniami do farností, ktoré prišli v minulom roku, ako aj plánovaním obnov po minuloročných farských misiách.

Konkrétnym výsledkom bolo dohodnutie jednotlivých termínov s kňazmi vo farnostiach ako aj náčrt misií v roku 2025.

V roku 2024 sa uskutočnia tieto ľudové misie, či obnovy s bratmi františkánmi:

10.-17.marca 2024 – Ľudové misie vo farnosti Krivany

11.-14.apríla 2024 – Obnova po misiách vo farnosti Lysá pod Makytou

23. -26. mája 2024 – Obnova po misiách vo farnosti Slovenská Ves

20.-23. júna 2024 – Obnova po misiách vo farnosti Vinné

07.-14. júla 2024 – Ľudové misie vo farnosti Stropkov

01.-08. septembra 2024 – Ľudové misie vo farnosti Poproč

Keďže všetci bratia v misijnom tíme máme aj svoje povinnosti vo svojich pôsobiskách, prosíme o zhovievavosť našich spolubratov, domácich i pomoc našich priateľov dobrovoľníkov, mladých i hudobníkov počas týchto podujatí. A vás ostatných veľmi prosíme o duchovné sprevádzanie a modlitbu.

V jubilejnom roku 2025 sa farské misie s bratmi františkánmi plánujú vo farnostiach: Košice – Furča, Ludrová, Nová Ves nad Váhom.