Kontakty

Adresa

Rehoľa menších bratov – Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankový účet

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO

00586862

DIČ

2020372530

Členovia

Mapa sa načítava...

Ústredie - služby

Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Zachej
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
zachejofm@gmail.com
www.frantiskani.sk/pre-zaujemcov/

Národný asistent OFS (františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Slovenský 11, 056 01 Gelnica
ofs.assisi.sk

Animátor pre spravodlivosť, pokoj a ochranu stvorenstva:

br. Cyril
Koharyho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos/

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
916 38 Beckov 6
gifra.sk@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra/

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Františkánsky misijný tím:

br. Jozef
šéf misijného tímu
916 38 Beckov 6
mensibrat@gmail.com

Predajňa František s.r.o.:

br. Jeremiáš
Správca predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Provinciálny sekretariát pre misie a evanjelizáciu:

br. Jozef a br. Vavrinec
Sekretár pre misie a evanjelizáciu a animator pre misie ad gentes
mensibrat@gmail.com

Komisariát kustódie svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
www.komisariat.sk