Ľudové misie s františkánmi vo farnosti Krivany

Počas pôstneho obdobia 2024 sa rozbehlo aj naše misijné pôsobenie, ktoré sme začali na východe Slovenska vo farnosti Krivany, neďaleko Lipian. Prišli sme na pozvanie pána farára Františka Kača a miestnych veriacich. Misie sa v tejto farnosti uskutočnili po 77 rokoch, keď ich v roku 1947 naposledy viedli naši františkánski bratia. Náš misijný program i pozvaných hostí, ktorí počas farských misií s nami tentokrát spolupracovali nájdete v galérii tohto článku. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prichádzali na misijný program, všetkým starostlivým ľudom i vedeniu obce na čele s pánom starostom Milanom Timkom. Už teraz sa teším, že sa za rok opäť stretneme na obnove misií.