Túto sekciu chceme postupne napĺňať novým obsahom s cieľom ponúkať širšej verejnosti texty o svätom Františkovi, či dôležitých osobnostiach františkánskej tradície, otvárať témy z františkánskej duchovnosti, prinášať články z pera františkánskych autorov, či zaznamenávať kázne a zamyslenia našich bratov na rôzne témy.