Milý priateľu, keď si klikol na túto časť našej stránky, urobil si to možno omylom, či zo zvedavosti, ale je tu aj tretia možnosť, že naozaj “čosi” hľadáš. No po ruke je aj ďalšie vysvetlenie: že  Ktosi hľadá Teba!

Aj František z Assisi bol vo svojej mladosti hľadačom toho, čo by ho urobilo šťastným. Byť rytierom hodným obdivu ženských sŕdc či svojich priateľov, bezstarostnosť zabezpečenia, popularita a spoločenský honor, naplnenie ambícií rodičov postupne prestali napĺňať a zaujímať jeho srdce. Nebola to len presýtenosť a hľadanie nového dobrodružstva rozmarným mladíkom z Assisi, ale aj skúsenosť neúspechov a prehier, či uvedomenie si svojich strachov, ktoré ho priviedli k novému počúvaniu a hľadaniu zmyslu i povolania jeho života.

Možno aj tvoj život je aktuálne v niektorej z uvedených Františkových životných polôh a tak sa spolu s ním vyber hľadať viac ako Ti može dať svet i ľudia. Alebo si len začni všímať detailnejšie, či nie si adresátom jedinečných volaní Toho, kto je tvojím milujúcim Otcom.

Máš sa ale čoho obávať, lebo Ti to môže obrátiť život hore nohami. Ak máš na to guráž, môžme Ti byť spoločníkmi na ceste hľadania zmyslu i povolania, pretože sami sme si tým prešli a prechádzame.
Inšpiruj sa sv.Františkom a postupne začni odpovedať na nepokoj, ktorý si v srdci nosíš, aby sa stal zdrojom nového svetla pre tvoj život i život ľudí, ktorých máš okolo seba.

Netúž ale po zopakovaní toho, čo zažil František, ale vydaj sa na svoju jedinečnú cestu, vedený jeho stopami i stopami mnohých Menších bratov, ktorí sa vydali za Kristom. Nezaľúb sa do štruktúr, či foriem františkánskeho spôsobu života, ale do jeho evanjeliového bohatstva a slobody. Ale to sme už zašli asi priďaleko… nateraz stačí, ak si povieš, že čo ak som to práve ja, ktorého oslovuje Boh podobne ako oslovil Františka… dovoľ, aby Ti tento tvorivý nepokoj trochu nabúral tebou, či inými naliňajkované cesty života.

Radi Ti budeme bratmi a sprievodcami na tvojej ceste hľadania…

Najbližšie stretnutie …

KOORDINÁTOR ANIMÁCIE POVOLANÍ PRE CELÚ PROVINCIU:

brat Zachej
Provinciálny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánske námestie 15 , 920 01 Hlohovec

 

BRATISLAVA:
brat Šimon
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánska 2, 811 01 Bratislava

 

BECKOV:

brat Jozef
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
CNE Beckov
Beckov 6, 916 38 Beckov
e-mail: cne.beckov@frantiskani.sk

 

FIĽAKOVO:

brat Efrém
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
e-mail: efrem@angelus.sk

 

GELNICA:

brat Eliáš
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Slovenská 11, 056 01 Gelnica
e-mail: fbalaz3@gmail.com

 

HLOHOVEC:

brat Zachej
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánske námestie 15, 920 01 Hlohovec
e-mail: zachejofm@gmail.com

 

PREŠOV:

brat Ján Kapistránsky
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánske nám. 1, 080 01 Prešov
e-mail: jankapistran@protonmail.com

 

NOVÉ ZÁMKY:

brat Masseo
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
e-mail: patrik.brmasseo@gmail.com

 

TRNAVA:

brat Karol
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánska 2, 917 01 Trnava
tel.: +421-910 640 842
e-mail: kmsvarc@gmail.com

 

TRSTENÁ:

brat Peter
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Nám. gen. M. R. Štefánika 28, 028 01 Trstená
e-mail: peter.vnucak@gmail.com