Hrdí(na) Boha

Boli sme na tábore!

A že bol naozaj krásny, za to vďačíme nielen vám, naším podporovateľom, či už hmotným, alebo modlitebným, ale aj všetkým rodičom, ktorí sa aj tento rok rozhodli svoje deti na týždeň zveriť nám, animátorom telom aj dušou:).

Tohtoročný tábor fraAngeli s františkánskym duchom sa konal v dedinke Pruské a prišlo naň 80 detí.

Témou, o ktorej sme dlhý čas pred táborom uvažovali a ktorú sme spoločne tvorili, boli Boží hrdinovia s podtitulom hrdosti na Boha – HrdíNaBoha. Spoločne s deťmi sme sa zamýšľali nad biblickými postavami Abraháma, Mojžiša, Jeremiáša, Jána Krstiteľa, Pána Ježiša a ich hrdinstvami v Božích očiach. Pripomínali sme si, že aj každý jeden z nás je Božím hrdinom a vyvoleným.

Celým programom nás sprevádzala postava svätého Františka, ktorý svoj príhovor vždy začínal pozdravom jemu vlastným – Pace e benePokoj a dobro! To keby sa vám tak deti doma začali zdraviť, aby ste vedeli, odkiaľ vietor fúka:).

Každý deň sme mali svätú omšu, na ktorú sme sa s deťmi obliekli do habitov, aby sme si na chvíľu vyskúšali, ako sa cítil brat František. Tento rok naše sväté omše doprevádzal ten najväčší orchester za posledné roky vďaka veľkému počtu hudobníkov z radov animátorov, ale aj spomedzi veľmi šikovných detí, ktoré sa vždy rady pridali medzi nás. Zašli sme si aj na túru do neďalekej prírody, aby sme nezabudli, aká je krásna a rozmanitá.

Bude nočná hra? To je otázka, ktorá nesmie chýbať ani na jednom tábore a deti sa ju pýtajú od prvého dňa. A, prekvapivo, bola aj tento rok:).

Počas nej sme prechádzali rôznymi stanovišťami, išli sme z tmy do tmy, zažili sme si, aké je to prekonávať strach a cítiť silu spoločenstva v menej príjemných podmienkach. Tá radosť po jej skončení a zistení, čo všetko sme zvládli, naozaj stojí za to!

Nakoniec prišiel deň lúčenia, ale zároveň radosti, že s niektorými sa uvidíme aj o rok. Celé nám to dochádzalo už počas tábora, no niektorým aj po ňom – toto bol jeden nezabudnuteľný tábor vďaka najlepším deťom, najlepším rodičom a najlepším animátorom. No hlavne vďaka modlitbe každého jedného z vás, ktorí ste sa za celé toto dielo modlili a modlíte sa – prosíme, vytrvajte v modlitbe a my vytrváme tiež. Silu modlitby bolo cítiť doďaleka.

Vďaka vám, že sa modlíte aj za finančných podporovateľov nášho tábora, alebo že nimi sami ste, a tak môžeme potešiť mnoho detí z mnoho rodín.

Z tábora si odnášame krásne spomienky, kus detskej slobody a radosť z uskutočnenia pekného diela na Boží obraz.

Pokoj a dobro!

S Láskou vaši animátori

Album s fotkami nájdete na tomto linku: FOTKY fraAngeli 2023 – Pruské