fraAngeli
Františkánska 2
811 01 Bratislava 1

hl. vedúci: br. Peter Vnučák OFM

č. účtu: Fiobanka– SK67 8330 0000 0024 0134 9026
e-mail: tabor.fraangeli@gmail.com
telefónny kontakt: 0951/030 244 

(číslo aktívne len tesne pred táborom a počas tábora)