Fraangeli Benedicat je tanečne stvárnenie Požehnania sv. Františka bratovi Leovi prenesené do dnešných dní. Často sme zviazaní vlastnými problémami a nevieme sa od nich odtrhnúť. Pripomínajú elastické gumy, ktoré nás napriek snahe niekedy ťahajú späť do bezvýchodiskovej situácie. Boh vtedy posiela pomoc. Ako Slnko do tmy. Ako život do smútku a beznádeje. Niekedy cez brata, či sestru. Dotýka sa nás cez ruky človeka, usmieva sa na nás a žehná nás… A pozýva nás, aby sme sa aj my stali jeho predĺženými rukami, cez ktoré môže žehnať a liečiť ďalej.
Teda bratom Leom sme často my sami, ale môžeme sa stať aj Františkom…

palko danko
(ne)známy autor:)

 

 

 

Nech ťa požehnáva Pán,
a nech ťa chráni.
Nech ti ukáže svoju tvár,
nech ti je milostivý.

Nech obráti k tebe svoju tvár
a daruje ti pokoj svoj.

Nech ťa požehnáva Pán, brat môj Leo.

Požehnáva, požehnáva,
požehnanie nášho Pána nech ťa chráni.