Aj tento rok vás ako františkáni žiadame o podporu formou darovania 2-3% z vašich daní našim občianskym združeniam:

 • o.z. FRANTIŠKANIKA - prostriedky získané prostredníctvom o. z. FRANTIŠKANIKA sú používané na opravy našich budov - kostolov a kláštorov (väčšinou ide o historické pamiatky) a na podporu pastoračných aktivít.
 • o.z. GIFRA - prostriedky darované o.z. GIFRA slúžia a budú slúžiť výhradne na prácu s mladými a deťmi v projektoch, ktoré zastrešujme ako františkáni v spolupráci s ďalšími františkánskymi rehoľami.

Návody na darovanie

o.z. Františkanika

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane.
 4. Vyplnte tlačivo VYHLÁSENIE:
  IČO: 42355800 (zarovnanie je z pravej strany, čiže prvé 4 políčka nechávate prázdne)
  Obchodné meno (Názov): FRANTIŠKANIKA
 5. Obe tieto tlačivá zašlite na príslušný daňový úrad (v niektorých prípadoch stačí nechať obe tlačivá u zamestnávateľa, ktorý doručí tieto tlačivá na daňový úrad)

Pri vypĺňaní Daňového priznania vyplňte VIII. Oddiel nasledovne:

83 - Vypočítané 2% z vypočítanej dane na zaplatenie
84 - Údaje o prijímateľovi

IČO: 42355800 (zarovnanie je z pravej strany, čiže prvé 4 políčka nechávate prázdne)
Obchodné meno (Názov): FRANTIŠKANIKA

Poznámka: Pre Daňové priznanie typ B je to oddiel XII.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (do 02.04.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, žepoukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (do 02.04.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%z dane (tak ako po minulé roky).

Pri vypĺňaní Daňového priznania vyplňte VI. časť nasledovne:

IČO: 42355800 (zarovnanie je z pravej strany, čiže prvé 4 políčka nechávate prázdne)
Obchodné meno (Názov): FRANTIŠKANIKA

o.z. Gifra

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane.
 4. Vyplnte tlačivo VYHLÁSENIE:
  IČO: 30853249 (zarovnanie je sprava, čiže prvé 4 políčka nechávate prázdne)
  Obchodné meno (Názov): GIFRA
 5. Obe tieto tlačivá zašlite na príslušný daňový úrad (v niektorých prípadoch stačí nechať obe tlačivá u zamestnávateľa, ktorý doručí tieto tlačivá na daňový úrad)

Pri vypĺňaní Daňového priznania vyplňte VIII. Oddiel nasledovne:

83 - Vypočítané 2% z vypočítanej dane na zaplatenie
84 - Údaje o prijímateľovi

IČO: 30853249 (zarovnanie je sprava, čiže prvé 4 políčka nechávate prázdne)
Obchodné meno (Názov): GIFRA

Poznámka: Pre Daňové priznanie typ B je to oddiel XII.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (do 02.04.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, žepoukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (do 02.04.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%z dane (tak ako po minulé roky).

Pri vypĺňaní Daňového priznania vyplňte VI. časť nasledovne:

IČO: 30853249 (zarovnanie je z pravej strany, čiže prvé 4 políčka nechávate prázdne)
Obchodné meno (Názov): GIFRA