Bohoslužby a vysluhovanie sviatostí v našom kostole

Sväté omše

Pondelok – Piatok: 17:00

Nedeľa: 7:45; 9:00; 18:15 (10:30 v Charitnom dome sv. Františka z Assisi).

Sviatosť zmierenia

Pondelok – Sobota od 16:30.

Prvopiatkový tyždeň od 16:00.

Adorácia

Pondelok – Streda: 8:00 – 16:50.

Zapisovanie úmyslov svätých omší

Úmysly svätých omší na nasledujúci mesiac zapisujeme posledný utorok v mesiaci po svätej omši.

Sobáš/krst v kostole

Vo františkánskom kostole sv. Juraja je možné vyslúžiť si Sviatosť manželstva i krstu.
Podrobnejšie záležitosti sobáša, či krstu sa vybavujú so správcom kostola, bratom Simeonom, t.č.: +421-43-532 1440.

Liturgia hodín

V pondelok po sv. omši sa spoločne modlíme v kostolíku Vešpery.

Pastorácia v nemocnici

Do nemocnice chodíme vysluhovať sviatosti (Eucharistia, Sviatosť zmierenia, Pomazanie chorých) pravidelne v pondelok a štvrtok. V ostatné dni po zavolaní personálu nemocnice.

Oznamy

Prečítajte si oznamy, ktoré sú aktualizované každý týždeň.

Naposledy aktualizované: 17.06.2024 10:08; (PDF, 392 kB)
Zobraziť aktuálne oznamy

Kontakty

Adresa

Františkánsky kláštor
Nám. gen. M. R. Štefánika 28
028 01 Trstená

Telefón
Bankový účet

IBAN
SK30 0900 0000 0051 6652 4819
SWIFT GIBASKBX

Kontaktná osoba pre záujemcov o vstup do rehole

br. Peter

Mapa sa načítava...

Aktuality

Dni sv. Antona v Trnave

Od štvrtka 13.6. do nedele 16.6. budú v našom kostole Dni sv. Antona s bohatším programom, na ktorý srdečne pozývame: Vo […]

Hľadáš svoje povolanie? Príď …

Pozývame mladých mužov na stretnutie “rozlišovačov” životného povolania. Tentokrát sa stretnutie uskutoční vo františkánskom kláštore v Bratislave 10-12.mája 2024. Viac […]