Bohoslužby a vysluhovanie sviatostí v našom kostole

Sväté omše

Pondelok: 17:30

Utorok:  7:30, 17:30

Streda: 7:30, 17:30

Štvrtok: 7:30, 17:30

Piatok: 7:30, 17:30

Sobota: 8:00 (1.sobotu v mesiaci po sv. omši nasleduje Fatimská pobožnosť).

Nedeľa: 8:00, 9:30, 17:00

 

Slávenie odpustových sv. omší:

Farský kostol Nanebovzatia

Panny Márie 15.8.

 

Kaplnka narodenia sv. Jána krstiteľa – (Slovenské Cechy) 24. 6.

 

Kaplnka Povýšenia svätého Kríža (Thurzov) 14.9.

Sviatosť zmierenia

K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

V prvopiatkovom týždni hodinu pred sv. omšou.

Individuálnu sv. spoveď si treba vopred dohodnúť s konkrétnym kňazom v sakristii kostola, alebo na farskom úrade.

Nie každú nedeľu je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia, preto vás prosíme, ak je to možné prichádzajte na sv. spoveď v týždni.

Adorácia

Každý utorok býva adorácia spojená s pobožnosťou k sv. Antonovi od 16:30 do začatia sv. omše.

Piatok na konci mesiaca je moderovaná adorácia, po ktorej nasleduje pomazanie olejom sv. Charbela a modlitba príhovoru. Dátum adorácie a bližšie informácie sú na kostolnej nástenke a vo farských oznamoch predchádzajúcej nedele.

Celodenné adorácie v našom kostole

26.1.

19.5.

9.9.

14.12.

 

 

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Zapisujeme vždy poslednú nedeľu v mesiaci a to následovne:

(napr.: 29.januára, v nedeľu sa zapisuje intencia na marec, alebo 26. februára, v nedeľu sa zapisuje intencia na apríl a pod.).

Sobáš/krst/pohrebné obrady

Krst nahlasuje sa aspoň 3 týždne vopred. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a krstný list krstných rodičov.

Sobáš nahláste aspoň 3 mesiace vopred.

Pohrebné obrady sa konajú v pondelok až piatok. Termín treba dohodnúť osobne s kňazom.

Zaopatrenie ťažko chorých sviatosťami- neváhajte volať kňaza hneď a kedykoľvek, neodkladajte to. Oznámte včas kňazovi aj to, ak váš chorý príbuzný je v nemocnici.

 

Liturgia hodín

Každý štvrtok máme po večernej sv. omši, spoločnú modlitbu vešpier s veriacimi. Srdečne vás pozývame.

Oznamy

Prečítajte si oznamy, ktoré sú aktualizované každý týždeň.

Naposledy aktualizované: 09.10.2023 09:07; (PDF, 637 kB)
Zobraziť aktuálne oznamy

Kontakty

Adresa

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Gelnica

Komunita Menších bratov františkánov

Slovenská 11, 056 01 Gelnica

 

Telefón

Farský úrad
053 / 48 21 268

P. Egid Branislav Golha, OFM
(mobil: +421 915 116 406)

P. Róbert Jozef Chabada, OFM
(mobil: +421 917 531 327)

Bankový účet

Číslo bankového účtu Farnosti Gelnica:

(IBAN): SK51 0900 0000 0001 0137 8635

Číslo bankového účtu Menších Bratov Františkánov Gelnica:

(IBAN): SK33 0900 0000 0051 7254 1287

Kontaktná osoba pre záujemcov o vstup do rehole

brat Eliáš : fbalaz3@gmail.com

Mapa sa načítava...

Aktuality

Dni sv. Antona v Trnave

Od štvrtka 13.6. do nedele 16.6. budú v našom kostole Dni sv. Antona s bohatším programom, na ktorý srdečne pozývame: Vo […]

Hľadáš svoje povolanie? Príď …

Pozývame mladých mužov na stretnutie “rozlišovačov” životného povolania. Tentokrát sa stretnutie uskutoční vo františkánskom kláštore v Bratislave 10-12.mája 2024. Viac […]