GIFRA
Františkánska 2,
811 01 Bratislava 1

IČO: 308 532 49

č. účtu Gifra: SK55 8330 0000 0022 0073 5879
e-mail Gifra: gifra.sk@gmail.com

č. účtu fraAngeli: Fiobanka – SK67 8330 0000 0024 0134 9026
e-mail fraAngeli: tabor.fraangeli@gmail.com