Bracho a sestra! “Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni, nech ti ukáže svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Pán nech ťa žehná.”