Bracho a sestra! “Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni, nech ti ukáže svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Pán nech ťa žehná.”

Zo života Gifry

Gifrácky Silvester

30. decembra až 1. januára 2024 sa v Beckove uskutočnilo silvestrovské stretnutie mladých zo spoločenstva GIFRA. Prvý večer sa niesol […]