Bl. Ján Krstiteľ Triquerie, kňaz a mučeník, člen 1.rádu

Ján Krstiteľ Triquerie, rehoľníka kňaz z Rádu menších bratov konventuálov, patri do slávnej a hrdinskej skupiny devätnástich mučeníkov v Lavale, zavraždených 21. januára 1794 pre svoju vernost Cirkvi a rimskemu pápežovi. Ján Krstitel vynikal svojou kňazskou horlivosťou a verným zachovávaním Reguly svätého Františka. Pokúšaný lichôtkami
i vyhrážkami, aby poprel svoju katolícku vieru, otvorene prehlásil:
„Som kresťan katolík, kňaz a syn svätého Františka a zachovám si svoju vieru v Krista až do smrti!” Toto odvážne vyjadrenie zostáva aj naším programom. Mal pätdesiatsedem rokov, keď podstúpil mučenícku smrť.
Rok 1794 znamenal pre Laval a pre celé Francúzsko zosilnenie náboženského prenasledovania. Trýznivé podmienky pre kňazov, reholníkov a veriacich nadobudli znaky divokého prenasledovania. Štrnásť kňazov sa dostavilo pred oblastnú revolučnú komisiu. Medzi nimi blahoslavený Ján Krstitel Triquerie, veľmi známy kňaz pre svoju svätosť
a pre príkladný apoštolský život. Celkovo zahynulo ako mučeníkov na
popravisku 359 mužov a 102 žien.
Vyznávačov viery vyzvali, aby sa zriekli katolíckeho náboženstva. Všetci napriek sľubu zachrániť si takto svoje životy jednohlasne odmietli vzdať sa viery. Vyznávačov viery zaviedli na miesto mučenia, kde si heroicky vytrpeli mučeníctvo pri speve Te Deum a vdakyvzdávaní Deo gratias. Predpoludním zomreli pod gilotinou. Telá štrnástich kňazov hodili do voza a pochovali na planine Croix-Bataille.
Kresťania hned’ začali vzdávať poctu slávnym mučeníkom. Ešte počas prenasledovania tajne chodievali k ich hrobom a modlievali sa k nim. Hojné návštevy týchto hrobov spôsobovali veľké starosti civilným autoritám.
V roku 1861 v Lavale už mnoho kňazov vykonávalo veľkú misiu s úspechom pri obrátení odpadlíkov. Napokon týmto mučeníkom postavili
pomník s týmto nápisom: „Na tomto námestí 21. januára 1794 štrnástich hrdinských kňazov vyzvali, aby si vybrali: buď prísahu proti Cirkvi
a pápežovi, alebo mučeníctvo. Vybrali si vlastnou krvou spečatiť čistotu
svojej viery. Potom, čo nás učili žiť dobre, naučili nás aj dobre zomrieť a získať večný život. ” Pri tejto príležitosti slávnostne preniesli ich telesné pozostatky a vystrojili im dôstojný pohreb.

Všemohúci Bože, ktorý si blahoslavenému kňazovi Jánovi Krstiteľovi dal milosť slúžiť tvojej Cirkvi verne až do konca a tak si zaslúžiť palmu mučeníctva; urob nás hodnými nasledovať jeho vieru s takou istou zbožnosťou a vytrvalosťou. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

piatok

01.03.

Sv. Félix II., pápež


sobota

02.03.

Sv. Anežka Česká


nedeľa

03.03.

Sv. Kunigunda


pondelok

04.03.

Sv. Kazimír


utorok

05.03.

Sv. Ján Jozef z Kríža


streda

06.03.

Bl. Rozália (Ružena) Viterbská, panna


štvrtok

07.03.

Sv. Perpetua a Felicita, mučenice


piatok

08.03.

Sv. Ján z Boha, rehoľník


sobota

09.03.

Sv. Františka Rímska, rehoľníčka


nedeľa

10.03.

Sv. Makárius, biskup


pondelok

11.03.

Sv. Eulógius, mučeník


utorok

12.03.

Sv. Inocent I., pápež


streda

13.03.

Sv. Leander, biskup


štvrtok

14.03.

Sv. Matilda, kráľovná


piatok

15.03.

Sv. Klement Ján Mária Hofbauer, rehoľník


sobota

16.03.

Sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník


nedeľa

17.03.

Sv. Patrik, biskup


pondelok

18.03.

Sv. Cyril Jeruzalemský


utorok

19.03.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie


streda

20.03.

Sv. Gertrúda, rehoľníčka


štvrtok

21.03.

Sv. Serafion, biskup


piatok

22.03.

Bl. Klement August von Galen, biskup


sobota

23.03.

Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup


nedeľa

24.03.

Sv. Katarína Švédska, rehoľníčka


pondelok

25.03.

Zvestovanie Pána


utorok

26.03.

Sv. Emanuel, mučeník


streda

27.03.

Sv. Nikodém


štvrtok

28.03.

Sv. Soňa sv. Žofia Rímska, mučenica


piatok

29.03.

Bl. Bertold, pustovník


sobota

30.03.

Bl. Ľudovít z Casorie


nedeľa

31.03.

Sv. Balbína Rímska, panna a mučenica