Sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu

Fidel Reyd sa narodil v roku 1577 v Sigmaringene (Nemecko). Bol výborným a váženým právnikom v Comare v Alsasku po svojich štúdiách vo Friburgu vo Švajčiarsku. Bezúhonný a zbožný advokát bol spravodlivý a charitatívny, chudobných obhajoval zadarmo. Preto si popri svätom Ivovi z Bretónska, svätom Alfonzovi z Ligouri a svätom Andrejovi Avelinovi vyslúžil titul,,advokát chudobných”. Keď mal tridsaťpäť rokov, dospel k presvedčeniu o mravných nebezpečenstvách, ktoré mu hrozili pri jeho kariére. Aby sa vyhol takmer nevyhnutným nespravodlivostiam v profesii zákonov, opustil kódexy a pandekty (zákonník cisára Justiniána), aby mohol vykonávať iné povolanie. Stal sa menším bratom kapucínom vo Friburgu, kde študoval. Uložil si zachovávať poslušnosť, chudobu, poníženosť, ducha pokánia, prisnosť a umŕtvovanie na znak pokánia. Zvolili ho za predstaveného kláštora vo Weltkirchene vo Švajčiarsku, kde sa horlivo venoval apoštolským dielam vo veľmi ťažkej chvíli. V tom čase boli v kantóne Grigioni veľké rozpory medzi katolíkmi a kalvínmi, ktoré vyústili do krvavého politického boja medzi Valligionmi a rakúskym cisárom.
Pápež Benedikt XIV. o ňom napísal:,,Svätý Fidel vylieval plnosť svojej lásky, aby posilnil a pomohol blížnemu, otcovským srdcom objímal všetkých zarmútených, početných chudobných živil almužnou zozbieranou zovšadial. Zmierňoval samotu sirôt a vdov, získal pre ne pomoc zo strany mocných a kniežat. Neúnavne pomáhal väzňom všetkou možnou telesnou a duchovnou pomocou, ochotne navštevoval chorých, potešoval ich, zmieroval ich s Bohom a pripravoval ich na zvládnutie posledného boja. Tento človek Verný (Fidel) menom i skutkom, vynikal
ustavičnou obranou katolíckej viery.” Fidel túžil vyliať svoju krv za Pána a Boh ho vypočul. Skutočne, keď bol poslaný do Švajčiarska Radou pre ohlasovanie viery (Propaganda Fide), aby riadil misiu medzi bludármi, mnohé obrátenia, na ktorých mal zásluhu, veľmi pobúrili protivníkov. Tí potom počas Fidelovej kázne vtrhli medzi zhromaždených ľudí a výstrelmi z pušiek sa ich snažili rozohnať. Keď Fidel vyšiel z kostola, napadli ho a smrteľne zranili. Jeho telo bolo barbarsky rozkrájané. Stalo sa to 24. apríla 1622, keď mal 45 rokov. Jeho smrť dojala aj najtvrdších protivníkov a urýchlila zmierenie. Neskoršie udalosti ukázali, že obeta svätého Fidela nebola zbytočná.

Večný Bože, ty si dal svätému Fidelovi takú veľkú lásku, že pri šírení viery získal palmu mučeníctva; na jeho príhovor udeľ nám vytrvalosť v láske, aby sa aj na nás prejavila sila zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

streda

01.05.

Sv. Žigmund Burgundský, kráľ

Čítať viac

štvrtok

02.05.

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

piatok

03.05.

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

Čítať viac

sobota

04.05.

Sv. Florián, mučeník

Čítať viac

nedeľa

05.05.

Sv. Gothard, biskup

Čítať viac

pondelok

06.05.

Sv. Dominik Savio

Čítať viac

utorok

07.05.

Rohožková kapitula Prešov

Sv. Boris Bulharský, knieža a mních

Čítať viac

streda

08.05.

Bl. Jeremiáša z Valašska, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Jeremiáš sa narodil v Rumunsku v meste Zaxo roku 1556 v rodine Stojka Costisa. Roku 1578 prijal habit laika kapucína v Neapolskej provincii. Preslávil […]
Čítať viac

Bl. Ulriky Nischovej, panny, rehoľníčky, členky 3. rádu

Sestra Ulrika Františka Nischová sa narodila 18. septembra 1882 v Oberdorfe – Mittelbiberachu. V roku 1904 vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier svätého […]
Čítať viac

štvrtok

09.05.

Sv. Izaiáš, prorok

Čítať viac

Sv. Kataríny z Bologne, panny, členky 2. rádu sv. Františka z Assisi

Narodila sa v Bologni roku 1413. Vzdelala sa vo vedách i v krásnom umení a roku 1431 sa rozhodla vstúpiť do kláštora klarisiek […]
Čítať viac

piatok

10.05.

Sv. Ján z Avily, kňaz

Čítať viac

sobota

11.05.

Sv. Ignáca z Laconie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Ignác, druhý z deviatich súrodencov, sa narodil v Laconii na Sardínii 17. novembra 1701 ako syn Mateja Peis Cadello a […]
Čítať viac

Sv. Lucina Anicia, mučenica

Čítať viac

nedeľa

12.05.

Sv. Nereus, Achileus a Pankrác, mučeníci

Čítať viac

pondelok

13.05.

Panna Mária Fatimská

Čítať viac

utorok

14.05.

Sv. Matej, apoštol

Čítať viac

streda

15.05.

Sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka z Assisi

Margita sa narodila v roku 1247 v roľníckej rodine v Laviane, v malej toskánskej dedine. Keď mala osem rokov, zomrela […]
Čítať viac

štvrtok

16.05.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

Čítať viac

piatok

17.05.

Sv. Paschal Baylonský, rehoľník

Čítať viac

sobota

18.05.

Sv. Ján I., pápež a mučeník

Čítať viac

nedeľa

19.05.

Sv. Celestín V., pápež

Čítať viac

pondelok

20.05.

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Bernardín Siensky, mystické slnko 15. storočia, sympatická a duchaplná postava, bol jedným z najokúzľujúcejších svätých. Bol svätcom kázní na Piazza […]
Čítať viac

utorok

21.05.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci

Čítať viac

streda

22.05.

Sv. Rita z Kassie, rehoľníčka

Čítať viac

štvrtok

23.05.

Sv. Ján Krstiteľ de Rossi

Čítať viac

piatok

24.05.

Bl. Jana

Čítať viac

sobota

25.05.

Sv. Gregor VII., pápež

Čítať viac

nedeľa

26.05.

Sv. Filip Neri, kňaz

Čítať viac

pondelok

27.05.

Sv. Augustín z Canterbury, biskup

Čítať viac

utorok

28.05.

Bl. Viliam z Akvitánie

Čítať viac

streda

29.05.

Sv. Uršula Ledóchowska

Čítať viac

štvrtok

30.05.

Sv. Jana Orleánska, panna a mučenica

Čítať viac

piatok

31.05.

Sv. Petronela, panna a mučenica

Čítať viac