Ukončenie úprav dolnej časti kláštora

Po troch mesiacoch sme opäť otvorili brány nášho CNE, aby sme sa mohli venovať službe duchovných obnov, prijímaniu skupín dospelých, rodín i mladých. Vstupné priestory nášho centra a dolná chodba trpela zavlhčením, opadajúcimi stenami i nevhodnými zásahmi z minulosti. Prvý dojem našich návševníkov bol často rozpačitý, preto sme sa pustili do úprav, ktoré zmenili dolnú časť klášora na krajšiu a hygienickejšiu. Za podporu ďakujeme, každému dobrodincovi i vedeniu rehole.