Malí misionári v Nových Zámkoch začali svoj pôst

 

Malí misionári v Nových Zámkoch začali svoj pôst

40 dňovú pôstnu misiu začali aj deti katechézou na prvú pôstnu nedeľu.  Všetky aktivity, ktoré budú priebežne robiť, sa spájajú do veľkého celku. Tento rok putujú s Ježišom a berú s ním kríž, aby sa stali aj oni lepšími a odvážnejšími  v konaní dobra, pevnými vo viere, silnými v odolávaní pokušeniam a ochotnými pomáhať svojim blížnym. František, plyšový kamarát, na rôznych príkladoch vtipne poukázal, aké je pokušeniu prepadnúť a robiť, to, čo je lákavé a jednoduché, či vedieť odolať pokušeniu a s láskou robiť dobré skutky. Každú nedeľu deti preložia maketu Pána Ježiša s krížom na ceste na Kalváriu a pridajú k danej nedeli aj zástavky s úmyslom, za ktorý sa týždeň budú modliť. Všetky obety si zaznačia vyfarbením políčok na hárku Moje obety. Políčka potom spočítajú a do veľkého bieleho kríža – skutkovníka, vhodia po svätej omši daný počet loptičiek. Postupne dostanú aj jednotlivé časti na kríž s krížovou cestou Pána Ježiša, ktorý im zostane ako spomienka. Najväčším výsledkom a veľkým spájajúcim celkom týchto aktivít bude dobrá duchovná príprava na veľkonočné sviatky a uvedomenie si nenahraditeľnej lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Nech nás celým obdobím vedie naša patrónka Terezka z Lisieux, ktorá povedala: ,,Mojím povolaním je láska.´´