Slávenie sv.Františka v Beckove

Vo všetkých františkánskych kostoloch na Slovensku sme si 3. októbra večer pripomenuli prechod svätého Františka do večnosti. Aj svätá omša v Beckovskom františkánskom kostole bola spojená s pobožnosťou Tranzitus, ktorá túto udalosť nanovo sprítomňuje. V slávení sme pokračovali aj nasledujúci deň počas ktorého sme Františkov svätosť oslávili slávnostnou sv. omšou a radostným agapé.