Cena mesta Stropkov 2024 udelená našej reholi

Rehoľa Menších bratov františkánov sa stala laureátom Ceny Mesta Stropkov za skoro 300.ročné duchovné a kultúrne pôsobenie v tomto v meste a okolí.
Cenu v mene Rehole v nedeľu 17. marca 2024 prevzali bratia Juraj a Jozef.
Naša františkánska prítomnosť v tomto meste bude symbolicky pokračovať konaním františkánskych ľudových misií v júli tohto roka.