Milion detí sa modlí ruženec – aj vo Fiľakove

1 000 000 detí sa modlilo ruženec aj vo Fiľakove. Ale veď ano áno, nebolo ich až 1 000 000, to len nadpis podujatia celosvetovej modlitby, ktorá sa každý rok takto uskutočňuje. Aj minulý aj tento rok sa doňho zapojili Fiľakovské deti.  A zrejme sa musí niečo vážne diať vo svete keď ich prišlo na naše Fiľakovské pomery toľko. Sú to deti, z ktorých väčšina nie je doma vedená k náboženstvu ale napriek tomu sa dokázali vrúcne modliť. Verím, že táto ich modlitba prešla nebesia a bude vypočutá..

S vďakou aj katechétovi Ľudovi Kelemenovi

brat filip