Deň modlitby, pokánia a pôstu za mier vo svete.

Modlitba za mier vo františkánskom kostole v Hlohovci

Na 27. októbra pápež František vyhlásil Deň modlitby, pokánia a pôstu za mier vo svete. Počas celého dňa bola v kostole vyložená Oltárna Sviatosť. Na záver adorácie bola prednesená modlitba za pokoj a mier vo svete, najmä za Ukrajinu, Rusko, Izrael, Palestínu, Arménsko, Azerbajdžan. Tento deň sme zakončili svätou omšou s liturgickým formulárom Za pokoj a spravodlivosť.

Páter Jeremiáš vo svojej homílii hovoril o tom, že nie Boh chce a robí vojny. To robia ľudia. Ľudia sa rozhodujú pre zlo, ktoré nikam nevedie. Vojna sa deje, lebo ľudia zabudli na dobro. Koľké sú rozbroje v rodinách aj v spoločnosti. Preto sme pozvaní modliť sa za mier a prejavovať milosrdenstvo, ktoré premáha zlo.

Apoštol Pavol v dnešnom prvom čítaní z listu Rimanom píše, že v našej duši je boj medzi tou dobrou a zlou stránkou. A podobne, ako v normálnom živote utužujeme svoje zdravie napr. vitamíny, alebo zdravou životosprávou, tak aj v našej duši máme milosrdenstvom premáhať zlo v nás a medzi nami. Zdôraznil, že máme nádej, lebo Ježiš Kristus, náš Pán, už vyhral ten najdôležitejší boj, keď zomrel na kríži a vstal zmŕtvych, preto všetky boje nakoniec skončia víťazstvom Božieho kráľovstva.

Keďže je páter Jeremiáš komisár Svätej zeme, študoval tam a chodí tam sprevádzať pútnikov, vysvetlil aj príklad z evanjelia o oblaku. Dážď do Izraela prinášajú mraky, ktoré priveje západný vietor sponad Stredozemného mora. Dôležité však je, že nemáme vedieť len vysvetliť prírodné javy, ale najdôležitejšie je spoznať a uveriť v Ježiša Krista, ako Mesiáša. Jedine tak sa skončia všetky konflikty a vojny a zavládne pravý mier a pokoj, v nás, medzi nami a aj na celom svete.

Máme možnosť našimi modlitbami zmeniť svet. Mier nie je samozrejmosť, preto sa máme modliť za mier medzi nami i po celom svete.