Betlehemy z Beckova i okolia už vystavené

Od 8.decembra 2023 do 2.februára 2024 sa kostoly v správe františkánskych rehoľníkov stanú miestom získavania milostí vo forme plnomocných odpustkov, ktoré sú podmienené modlitbou pri tam vystavených jasličkách.

V našom kostole v Beckove sme v týchto dňoch vystavili betlehemy od rodín z Beckova a okolia, ktoré môžu naši veriaci a návštevníci CNE vidieť na bočných oltároch františkánskeho kostola. Betlehemy budú vystavené do 22.decembra, kedy sa odhalia kostolné jasličky na oltári sv.Františka. Teda máte iba dva týždne, aby ste sa mohli pokochať týmito vyobrazeniami betlehemskej scény. Srdečne vás pozývame!

Betlehemy a túto našu malú výstavu požehnáme a oficiálne uvedieme pri vigílnej sv.omši zo Slávnosti Nepoškvrneného počatia 7.decembra.2023 o 18:00