Roráty 2023…vo františkánskych kostoloch

V mnohých našich kostoloch sme tento týždeň začali sláviť ranné adventné sv.omše s formulárom o Panne Márii a slávené iba pri svetle sviec. Známe štvrtkové roráty v bratislavskom kostole, stredajšie i sobotné roráty v Trnave, ako aj ďalšie rorátne slávenia, ktoré si môžte odsledovať v oznamoch jednotlivých kláštorov sú ideálnou príležitosťou prežiť toto liturgické obdobie a ešte viac samotnú prípravu na Vianoce, hlbšie uvažujúc o potrebe Svetla, ktorým je prichádzajúci Kristus pre naše osobné temnoty. Symbolika svetla, ale i krásne adventné spevy, či spoločné stretnutia pri raňajkách a vytváranie spoločenstva už k adventu jednoducho patria. Využime dobre tento čas!

Pripájame zopár fotografií z prvých tohtoročných rorátov vo františkánskom kostole v Beckove. Za fotografie ďakujeme Janke Krištofovičovej.