Pohreb otca nášho brata Vavrinca – Františka Vadkertiho

V pondelok 18.12.2023 o 11.hodine sme sa v Dvoroch nad Žitavou rozlúčili s otcom nášho spolubrata Vavrinca, Františkom Vadkertim.  Spolu s manželkou vychovali päť detí, troch synov a dve dcéry. Okrem Vavrinca, ktorý je členom našej rehole, spolu s manželkou vychovali aj syna kňaza Jozefa Vadkertiho.

Zomrelý František Vadkerti sa dožil 78 rokov.
Pohrebné obrady viedol otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský za prítomnosti mnohých kňazov z našej rehole i diecéznych kňazov.

V kázni sa prihovoril blízky priateľ zomrelého, kňaz pôsobiaci v Maďarsku, ktorý ho označil za nenápadného a pokojného človeka formátu svätého Jozefa. To ladilo aj so slovami brata Vavrinca, ktorý sa prihovoril v závere sv. omše.

Nech teda odpočíva v pokoji, ktorý rozdával uz počas života.