Z rán, nový život: Začíname sláviť 800.rokov od Stigmatizácie Sv. Františka

Rok 2024 je 800.výročím od stigmatizácie svätého Františka. Stredoveké životopisy hovoria, že František z Assisi sa v lete 1224 vo chvíli ľudskej a duchovnej krízy stiahol na Monte della Verna v oblasti Casentino v Toskánsku. Stigmy, skúsenosť bolesti a lásky, sa pre Františka stali darom, ktorý prijal so zodpovednosťou a pokorou, ale boli aj začiatkom „piesne chvály“, ktorú zavŕšil a vyrozprával v slávnych literárnych a duchovných skladbách Chvály Boha Najvyššieho a Chválospev stvorenstva.

Posolstvo, ktoré vyviera zo zážitku na vrchu La Verna, je slovom uzdravenia a nádeje pre všetkých ľudí, ktoré môže byť znovu odovzdané svetu poznačenému napätím, rozdelením a vojnami, ale aj túžbou po živote a budúcnosti.

Slávnostné otvorenie osláv 800.ročného jubilea Stigmatizácie sv. Františka sa uskutoční 5.januára 2024 o 11:00 v sanktuáriu na vrchu La Verna za účasti generálnych ministrov františkánskych rádov a kongregácií a ďalších civilných autorít.