20-hodinové čítanie Múdroslovných kníh v Trnave

Vpiatok a sobotu (8. a 9. marec), aj v spojení výzvy pápeža Františka “24 hodín pre Pána“, prebehne v  kostole sv. Jakuba v Trnave 20-hodinové nonstop čítanie Múdroslovných kníh ako príprava na slávenie Veľkej noci. Biblický maratón začne v piatok o 20.00 hod., bude pokračovať celú noc a skončí v sobotu po 16.30 hod. slávnostnými vešperami 4. pôstnej nedele.

Pozývame prísť počúvať i zapojiť sa do čítania na 15 min., zapisovať sa môžete priamo online naskenovaním QR (kvér) kódu na plagáte, alebo kliknutím odkazu v oznamoch na františkánskej webstránke, alebo osobne v sakristii kostola.