Dni sv. Antona v Trnave

Od štvrtka 13.6. do nedele 16.6. budú v našom kostole Dni sv. Antona s bohatším programom, na ktorý srdečne pozývame:

Vo štvrtok 13.6. pri večernej sv. omši bude požehnanie detí, ľalií a chleba, ktorý si budete môcť vziať za dobrovoľný príspevok. Po sv. omši bude botanicko-biblická prednáška o ľaliách (br. Karol OFM, Marica Zaliberová).

V piatok po večernej sv. omší bude večer modlitby a chvál (Chválový tím Nový život).

V sobotu večer o 19:00 bude benefičný koncert hudobných zoskupení pri kostole sv. Jakuba (v réžii Lenky Antalovej), s cieľom podpory liečby onkologicky chorej Martinky.

V nedeľu o 15tej bude v našej kláštornej záhrade opekačka a pre deti bude v našom refektári o 15:30 detské divadelné predstavenie Bodkovaný pes, (v prevedení Teatro Colorato v spolupráci s divadlom Fí). Vstup cez parkovisko.