Bratia v dome

Bratia so slávnostnými sľubmi:

 • br. Gracián Vančo OFM gvardián, definítor
 • br. Šimon Supek OFM vikár, sekretár pre formáciu a štúdia, magister juniorov
 • br. Jakub Martaus OFM správca kostola Zvestovania Pána, sekretár provincie Najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku, regionálny duchovný asistetn OFS,
 • br. Juraj Mihály OFM provinciálny minister, člen misijného tímu
 • br. Stanislav Sabatula OFM provinciálny ekonóm, asistent predajní František, ekonóm domu
 • br. Remigiusz Górski OFM sudca Metropolitného tribunálu, pedagóg na TF TU, miestny duchovný asistent OFS
 • br. Peter Baptista Pružina OFM dôchodca
 • br. Rufín Halčín OFM kuchár, organista

Bratia s dočasnými sľubmi:

 • br. Arnold Eližér OFM formačný rok, kostolník
 • br. Áron Oscitý OFM študent TFTU
 • br. Bonaventúra Briš OFM formačný rok, študent TFTU
 • br. Ján Evanjelista Pazúrik OFM kostolník
 • br. Ján de la Salle Hólý OFM študent TFTU
 • br. Kryštof Kolumber OFM študent TFTU
 • br. Ondrej Trebuľa študent TFTU
 • br. Timotej Klenka OFM kostolník, skladník vydavateľstva Serafín

Bratia v službách inej provincie študujúci v zahraničí alebo žijúci mimo rehoľného domu:

 • br. Patrik Zamyševskij OFM administratívny pracovník organizácie FRANZ HILF – Franziskaner für Menschen in Not
 • br. Bernardín Šmid OFM Uherské Hradiště
 • br. Felix Mária Žiška OFM gvardián, Uherské Hradiště
 • br. Lukáš Mária Buhla OFM študent STJ v Jeruzaleme
 • br. Klaudius Karnett OFM dôchodca
 • br. Samuel Takács OFM exklaustrácia
 • br. Dominik Sávio Olijnyk OFM exklaustrácia
 • br. Matej Ovčiarik OFM suspendácia
 • br. Andrej Valach OFM suspendácia