Aktualita

Dni Panny Márie Anjelskej v Bratislave

Srdečne pozývame na slávenie oslavy Panny Márie Anjelskej – Porciunkuly v Bratislave v dňoch  1. augusta a 2. augusta …
Aktualita

Pán nám dal bratov

Žalmista píše: “… aké je dobré a milé keď bratia žijú pospolu…” Naozaj má pravdu. Aj mi počas celého mesiaca […]
Aktualita

Dni sv. Antona v Trnave

Od štvrtka 13.6. do nedele 16.6. budú v našom kostole Dni sv. Antona s bohatším programom, na ktorý srdečne pozývame: Vo […]