streda

01.05.

Sv. Žigmund Burgundský, kráľ


štvrtok

02.05.

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi


piatok

03.05.

Sv. Filip a Jakub, apoštoli


sobota

04.05.

Sv. Florián, mučeník


nedeľa

05.05.

Sv. Gothard, biskup


pondelok

06.05.

Sv. Dominik Savio


utorok

07.05.

Sv. Boris Bulharský, knieža a mních


streda

08.05.

Bl. (Františka) Ulrika Nischová, rehoľníčka


štvrtok

09.05.

Sv. Izaiáš, prorok


piatok

10.05.

Sv. Ján z Avily, kňaz


sobota

11.05.

Sv. Lucina Anicia, mučenica


nedeľa

12.05.

Sv. Nereus, Achileus a Pankrác, mučeníci


pondelok

13.05.

Panna Mária Fatimská


utorok

14.05.

Sv. Matej, apoštol


streda

15.05.

Sv. Izidor z Madridu, rehoľník


štvrtok

16.05.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník


piatok

17.05.

Sv. Paschal Baylonský, rehoľník


sobota

18.05.

Sv. Ján I., pápež a mučeník


nedeľa

19.05.

Sv. Celestín V., pápež


pondelok

20.05.

Sv. Bernardín Sienský, kňaz


utorok

21.05.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci


streda

22.05.

Sv. Rita z Kassie, rehoľníčka


štvrtok

23.05.

Sv. Ján Krstiteľ de Rossi


piatok

24.05.

Bl. Jana


sobota

25.05.

Sv. Gregor VII., pápež


nedeľa

26.05.

Sv. Filip Neri, kňaz


pondelok

27.05.

Sv. Augustín z Canterbury, biskup


utorok

28.05.

Bl. Viliam z Akvitánie


streda

29.05.

Sv. Uršula Ledóchowska


štvrtok

30.05.

Sv. Jana Orleánska, panna a mučenica


piatok

31.05.

Sv. Petronela, panna a mučenica