Poslať modlitbu

Jednou z dôležitých úloh bratov v pustovni je modliť sa za rôzne potreby Cirkvi, nášho rádu a všetkých ľudí. Preto môžete aj vy poslať svoj úmysel bratom do pustovne, aby ho zahrnuli do svojich modlitieb. Slúži na to tento formulár: