Sv. Konráda z Parzhamu, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Narodil sa 22. decembra v početnej rodine, ktorá vlastnila statok vo Venushofe v údolí Rotta v diecéze Passau. Od šestnástich rokov bol sirotou. Venoval sa poľnohospodárskym prácam a vynikal pri tom praktizovaním čností a duchom modlitby. Cítil sa byť povolaný na rehoľný život. Vo veku tridsaťjeden rokov vstúpil do Rádu menších bratov kapucínov a 4. októbra 1852 zložil svoje sľuby. Určili mu vrátnicu v kláštore so svätyňou Altötting (Dolné Bavorsko), kde zotrval 43 rokov. Povzbudzoval svojich spolubratov a pútnikov svojím cvičením sa v láske
a v neprekonateľnej trpezlivosti.
Ako ctitel Panny Márie a Eucharistie, obdarený mimoriadnymi darmi, ako bol duch proroctva, oživil vieru v regiónoch, kde sa rozšírila zvesť o jeho svätosti. V apoštolskej horlivosti spolupracoval aj na dobročinnom diele Dielo lásky, známom pod menom Liebeswerk v prospech opustených detí a detí v nebezpečenstve. Dňa 18. apríla 1894 po miništrovaní pri omši šiel na vrátnicu, ale necítil sa dobre a poprosil iného brata, aby ho zastúpil v práci. Očakával, že sa mu sily vrátia, ale nestalo sa tak. Po vešperách povedal ponížene predstavenému: „Páter, už nemôžem viac”… Predstavený mu nariadil
uložiť sa do postele v cele zvanej Presvätá Panna. Brat Konrád bez známky utrpenia držal v rukách krucifix a ruženec a oddal sa modlitbe. Ráno 21. apríla dostal sväté prijímanie, pomazanie chorých a generálnu
absolúciu. Pokoj a vyrovnanosť, ktoré sa zrkadlili na tvári zbožného rehoľníka, nedovolili vidieť bezprostrednú blízkosť smrti. V istej chvíli počul náhle zvoniť zvon vrátnice. Verný svojej povinnosti až do poslednej hodiny s veľkou námahou vstal a pokúsil sa vyjsť, ale nemal síl. V tom
momente prechádzal tadiaľ istý novic a s pomocou ostatných ho znova
uložil do postele. Čoskoro nastala agónia. Modlili sa pri ňom modlitby zomierajúcich a pri večernej modlitbe Anjel Pána zomrel. Bolo to 21.apríla 1894. Mal 76 rokov. Po správe o jeho smrti sa zišlo veľa ľudí, najmä detí, aby si ho uctili..

Milosrdný Bože, na orodovanie svätého
Konráda otváraš veriacim bránu svojho milosrdenstva; pokorne ťa prosíme, daj, aby
sme ako on v duchu chudoby a s pokorným
srdcom slúžili svojim bratom a sestrám. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

streda

01.05.

Sv. Žigmund Burgundský, kráľ

Čítať viac

štvrtok

02.05.

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

piatok

03.05.

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

Čítať viac

sobota

04.05.

Sv. Florián, mučeník

Čítať viac

nedeľa

05.05.

Sv. Gothard, biskup

Čítať viac

pondelok

06.05.

Sv. Dominik Savio

Čítať viac

utorok

07.05.

Rohožková kapitula Prešov

Sv. Boris Bulharský, knieža a mních

Čítať viac

streda

08.05.

Bl. Jeremiáša z Valašska, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Jeremiáš sa narodil v Rumunsku v meste Zaxo roku 1556 v rodine Stojka Costisa. Roku 1578 prijal habit laika kapucína v Neapolskej provincii. Preslávil […]
Čítať viac

Bl. Ulriky Nischovej, panny, rehoľníčky, členky 3. rádu

Sestra Ulrika Františka Nischová sa narodila 18. septembra 1882 v Oberdorfe – Mittelbiberachu. V roku 1904 vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier svätého […]
Čítať viac

štvrtok

09.05.

Sv. Izaiáš, prorok

Čítať viac

Sv. Kataríny z Bologne, panny, členky 2. rádu sv. Františka z Assisi

Narodila sa v Bologni roku 1413. Vzdelala sa vo vedách i v krásnom umení a roku 1431 sa rozhodla vstúpiť do kláštora klarisiek […]
Čítať viac

piatok

10.05.

Sv. Ján z Avily, kňaz

Čítať viac

sobota

11.05.

Sv. Ignáca z Laconie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Ignác, druhý z deviatich súrodencov, sa narodil v Laconii na Sardínii 17. novembra 1701 ako syn Mateja Peis Cadello a […]
Čítať viac

Sv. Lucina Anicia, mučenica

Čítať viac

nedeľa

12.05.

Sv. Nereus, Achileus a Pankrác, mučeníci

Čítať viac

pondelok

13.05.

Panna Mária Fatimská

Čítať viac

utorok

14.05.

Sv. Matej, apoštol

Čítať viac

streda

15.05.

Sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka z Assisi

Margita sa narodila v roku 1247 v roľníckej rodine v Laviane, v malej toskánskej dedine. Keď mala osem rokov, zomrela […]
Čítať viac

štvrtok

16.05.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

Čítať viac

piatok

17.05.

Sv. Paschal Baylonský, rehoľník

Čítať viac

sobota

18.05.

Sv. Ján I., pápež a mučeník

Čítať viac

nedeľa

19.05.

Sv. Celestín V., pápež

Čítať viac

pondelok

20.05.

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Bernardín Siensky, mystické slnko 15. storočia, sympatická a duchaplná postava, bol jedným z najokúzľujúcejších svätých. Bol svätcom kázní na Piazza […]
Čítať viac

utorok

21.05.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci

Čítať viac

streda

22.05.

Sv. Rita z Kassie, rehoľníčka

Čítať viac

štvrtok

23.05.

Sv. Ján Krstiteľ de Rossi

Čítať viac

piatok

24.05.

Bl. Jana

Čítať viac

sobota

25.05.

Sv. Gregor VII., pápež

Čítať viac

nedeľa

26.05.

Sv. Filip Neri, kňaz

Čítať viac

pondelok

27.05.

Sv. Augustín z Canterbury, biskup

Čítať viac

utorok

28.05.

Bl. Viliam z Akvitánie

Čítať viac

streda

29.05.

Sv. Uršula Ledóchowska

Čítať viac

štvrtok

30.05.

Sv. Jana Orleánska, panna a mučenica

Čítať viac

piatok

31.05.

Sv. Petronela, panna a mučenica

Čítať viac