Sv. Ignáca z Laconie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Ignác, druhý z deviatich súrodencov, sa narodil v Laconii na Sardínii 17. novembra 1701 ako syn Mateja Peis Cadello a Anny Márie Sanna Casuovej, chudobných na majetok, ale bohatých na vieru. Od detstva vynikal svojou dobrotou a zbožnosťou. Ešte ako mládenec praktizoval neustále umŕtvovania a prísne pôsty. V osemnástich rokoch vážne ochorel a urobil sľub, že ak sa uzdraví, vstúpi do Rádu menších bratov kapucínov. Neskôr unikol aj inému smrteľnému nebezpečenstvu, a preto splnil svoj sľub. Dňa 3. novembra 1721 odišiel do Cagliari, predstavil sa v kláštore kapucínov v Buoncammine, kde ho zo začiatku odmietli pre jeho slabú telesnú konštrukciu, neskôr ho však prijali. Dňa 10. novembra 1721 prijal rehoľné rúcho menších bratov kapucínov v Kláštore San Benito. Na konci ročného noviciátu bol premiestnený do kláštora v Iglesias, kde mu zverili úlohu hospodára a zároveň ho poverili prosiť o almužnu na vidieku v Sulcis. Po pätnástich rokoch, ktoré strávil v rôznych kláštoroch, znova ho poslali do Cagliari do kláštora v Buoncammino, najprv mu určili prácu pri tkaní súkna pre rehoľníkov, potom ako almužníka v meste od roku 1741, čo bola veľmi dôležitá a zodpovedná úloha, pretože sa pri tom
mohla vykonávať potrebná apoštolská práca. V Cagliari štyridsať rokov vykonával nádherný apoštolát, ktorý rozvíjal s nekonečnou láskou medzi chudobnými a hriešnikmi. Všetci si ho vážili pre jas jeho čností a pre mnoho zázrakov, ktoré uskutočňoval až do takého stupňa, že ho volali „svätým otcom”. Zachovalo sa isté dobové svedectvo, trocha podozrivé z veľkého uctievania, ktoré všeobecne
obklopovalo pokorného kapucína a ktoré nam poskytuje protestantský pastor Jozef Fues, žijúci v tom čase v Cagliari. V liste svojmu priateľovi v Nemecku sa vyjadroval takto: „Každý deň vídavame žijúceho svätca,
ako obchádza mesto a prosí o almužnu. Je to laický kapucínsky brat, ktorý získal svojimi zázrakmi uctievanie svojich krajanov.” Stala sa z neho typická, takmer nenahraditeľná postava sardínského mesta, ktoré práve vtedy prešlo pod nadvládu panovníkov zo Savojska. Žobral v chudobných štvrtiach, pozdĺž prístavu, vo výčapoch, v kantínach. Na jednej strane žobral o almužnu pre pomoc núdznym a na druhej strane dával príklad dobrého slova, rady, napomenutia a čností. Všetci ho poznali, rešpektovali a milovali. Videl okolo seba jednu generáciu za druhou, deti, ktoré sa stávali dospelými, a dospelí starcami. Len on sa nemenil, vždy bol na tých istých miestach, vždy s tou istou poníženosťou a láskou, jednoduchosťou a dobrotou. V roku 1779 oslepol a posledné roky svojho života strávil v hlbokej modlitbe až do dňa svojej smrti 11. mája 1781 v Cagliari. Mal 80 rokov.

Bože, ktorý si priviedol sv. Ignáca cestami poníženosti, nevinnosti a lásky voči bratom k vrcholu svätosti; udeľ aj nám horlivosť, aby sme ho nasledovali a dokázali na zemi verne uskutočňovať lásku. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

streda

01.05.

Sv. Žigmund Burgundský, kráľ

Čítať viac

štvrtok

02.05.

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

piatok

03.05.

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

Čítať viac

sobota

04.05.

Sv. Florián, mučeník

Čítať viac

nedeľa

05.05.

Sv. Gothard, biskup

Čítať viac

pondelok

06.05.

Sv. Dominik Savio

Čítať viac

utorok

07.05.

Rohožková kapitula Prešov

Sv. Boris Bulharský, knieža a mních

Čítať viac

streda

08.05.

Bl. Jeremiáša z Valašska, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Jeremiáš sa narodil v Rumunsku v meste Zaxo roku 1556 v rodine Stojka Costisa. Roku 1578 prijal habit laika kapucína v Neapolskej provincii. Preslávil […]
Čítať viac

Bl. Ulriky Nischovej, panny, rehoľníčky, členky 3. rádu

Sestra Ulrika Františka Nischová sa narodila 18. septembra 1882 v Oberdorfe – Mittelbiberachu. V roku 1904 vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier svätého […]
Čítať viac

štvrtok

09.05.

Sv. Izaiáš, prorok

Čítať viac

Sv. Kataríny z Bologne, panny, členky 2. rádu sv. Františka z Assisi

Narodila sa v Bologni roku 1413. Vzdelala sa vo vedách i v krásnom umení a roku 1431 sa rozhodla vstúpiť do kláštora klarisiek […]
Čítať viac

piatok

10.05.

Sv. Ján z Avily, kňaz

Čítať viac

sobota

11.05.

Sv. Ignáca z Laconie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Ignác, druhý z deviatich súrodencov, sa narodil v Laconii na Sardínii 17. novembra 1701 ako syn Mateja Peis Cadello a […]
Čítať viac

Sv. Lucina Anicia, mučenica

Čítať viac

nedeľa

12.05.

Sv. Nereus, Achileus a Pankrác, mučeníci

Čítať viac

pondelok

13.05.

Panna Mária Fatimská

Čítať viac

utorok

14.05.

Sv. Matej, apoštol

Čítať viac

streda

15.05.

Sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka z Assisi

Margita sa narodila v roku 1247 v roľníckej rodine v Laviane, v malej toskánskej dedine. Keď mala osem rokov, zomrela […]
Čítať viac

štvrtok

16.05.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

Čítať viac

piatok

17.05.

Sv. Paschal Baylonský, rehoľník

Čítať viac

sobota

18.05.

Sv. Ján I., pápež a mučeník

Čítať viac

nedeľa

19.05.

Sv. Celestín V., pápež

Čítať viac

pondelok

20.05.

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Bernardín Siensky, mystické slnko 15. storočia, sympatická a duchaplná postava, bol jedným z najokúzľujúcejších svätých. Bol svätcom kázní na Piazza […]
Čítať viac

utorok

21.05.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci

Čítať viac

streda

22.05.

Sv. Rita z Kassie, rehoľníčka

Čítať viac

štvrtok

23.05.

Sv. Ján Krstiteľ de Rossi

Čítať viac

piatok

24.05.

Bl. Jana

Čítať viac

sobota

25.05.

Sv. Gregor VII., pápež

Čítať viac

nedeľa

26.05.

Sv. Filip Neri, kňaz

Čítať viac

pondelok

27.05.

Sv. Augustín z Canterbury, biskup

Čítať viac

utorok

28.05.

Bl. Viliam z Akvitánie

Čítať viac

streda

29.05.

Sv. Uršula Ledóchowska

Čítať viac

štvrtok

30.05.

Sv. Jana Orleánska, panna a mučenica

Čítať viac

piatok

31.05.

Sv. Petronela, panna a mučenica

Čítať viac