Sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka z Assisi

Margita sa narodila v roku 1247 v roľníckej rodine v Laviane, v malej toskánskej dedine. Keď mala osem rokov, zomrela jej matka. V ranej mladosti trpela potom pri zlostnej macoche. Keď mala 16 rokov a bola už z toho unavená, prijala návrh Arsenia, mladého šľachtica z Montepulciano, aby s ním utiekla. Potom s ním žila deväť rokov v istom malom loveckom zámku neďaleko Montepulciano. Z tohto vzťahu sa narodil syn. Jedného dňa Arsenia zavraždili pri love v petrignanskom lese. Margita našla jeho bezduché telo skryté pri pni duba. Tam sa Božou milosťou začalo jej obrátenie. Margita odvrhnutá Arseniovými rodičmi sa vrátila do Laviana so svojím synom. Prosila svojho otca o odpustenie, ale on pod vplyvom svojej ženy ju neprijal do svojho domu. Margita so zraneným srdcom zmiernila svoj nárek tým, že verejne prosila o odpustenie pre pohoršenie ľudí. Neskôr po dlhšom boji so silami zla, ktoré ju znova priťahovali k svetskému životu, inšpirovaná Bohom a posilňovaná jeho milosťou odišla do Cortony, kde sa podriadila duchovnému vedeniu menších bratov. Prijali ju dve šľachetné ženy z Cortony. Medzitým jej syn šiel študovať do Arezza, kde sa z neho stal františkán a kňaz. Ona zas venovala celú svoju materinskú starostlivosť a opateru tomu, aby uľavila v utrpení chudobným, chorým a opusteným. Po troch rokoch skúšky ju prijali do tretieho rádu františkánov. Jej asketický život nepoznal odpočinok. Raz pri sústredenej modlitbe pred krížom v Kostole svätého Františka počula Kristov hlas, ktorý jej hovoril: „Čo chceš odo mňa, úbožiatko?” Margita mu odpovedala:,,Nič okrem teba, Pane!” Tento krásny rozhovor označuje začiatok jej vynikajúceho životného programu. Margita rýchlo prechádzala cestou dokonalosti, pričom ju udržovala nezlomná viera a serafínska láska. V roku 1286 založila nemocnicu pre chudobných. Páter Giunto Bevegnati, jej spovedník a životopisec, ju viedol rozumne a energicky. Musel zakročiť, aby brzdila svoje pokánie, bičovania, dlhé pôsty, prehnane veľa práce a predlžované bdenia. Margita prežívala posledných deväť rokov svojho života v malej cele v extázach a modlitbách. Mnohí za ňou prichádzali, aby od nej dostali rady, vedenie a útechu. Aj Dante Alighieri šiel do Cortony, aby sa stretol so sväticou. Dňa 22. februára 1297 zomrela vo veku 50 rokov.

Bože, ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil; daj nám láskavo, aby sme sa oslobodili z osídiel hriechov a dokázali ti slúžiť s čistou mysľou, tak ako si milosrdne priviedol svoju služobnicu Margitu z hriešnych chodníkov na cestu spásy. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

streda

01.05.

Sv. Žigmund Burgundský, kráľ

Čítať viac

štvrtok

02.05.

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

piatok

03.05.

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

Čítať viac

sobota

04.05.

Sv. Florián, mučeník

Čítať viac

nedeľa

05.05.

Sv. Gothard, biskup

Čítať viac

pondelok

06.05.

Sv. Dominik Savio

Čítať viac

utorok

07.05.

Rohožková kapitula Prešov

Sv. Boris Bulharský, knieža a mních

Čítať viac

streda

08.05.

Bl. Jeremiáša z Valašska, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Jeremiáš sa narodil v Rumunsku v meste Zaxo roku 1556 v rodine Stojka Costisa. Roku 1578 prijal habit laika kapucína v Neapolskej provincii. Preslávil […]
Čítať viac

Bl. Ulriky Nischovej, panny, rehoľníčky, členky 3. rádu

Sestra Ulrika Františka Nischová sa narodila 18. septembra 1882 v Oberdorfe – Mittelbiberachu. V roku 1904 vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier svätého […]
Čítať viac

štvrtok

09.05.

Sv. Izaiáš, prorok

Čítať viac

Sv. Kataríny z Bologne, panny, členky 2. rádu sv. Františka z Assisi

Narodila sa v Bologni roku 1413. Vzdelala sa vo vedách i v krásnom umení a roku 1431 sa rozhodla vstúpiť do kláštora klarisiek […]
Čítať viac

piatok

10.05.

Sv. Ján z Avily, kňaz

Čítať viac

sobota

11.05.

Sv. Ignáca z Laconie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Ignác, druhý z deviatich súrodencov, sa narodil v Laconii na Sardínii 17. novembra 1701 ako syn Mateja Peis Cadello a […]
Čítať viac

Sv. Lucina Anicia, mučenica

Čítať viac

nedeľa

12.05.

Sv. Nereus, Achileus a Pankrác, mučeníci

Čítať viac

pondelok

13.05.

Panna Mária Fatimská

Čítať viac

utorok

14.05.

Sv. Matej, apoštol

Čítať viac

streda

15.05.

Sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka z Assisi

Margita sa narodila v roku 1247 v roľníckej rodine v Laviane, v malej toskánskej dedine. Keď mala osem rokov, zomrela […]
Čítať viac

štvrtok

16.05.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

Čítať viac

piatok

17.05.

Sv. Paschal Baylonský, rehoľník

Čítať viac

sobota

18.05.

Sv. Ján I., pápež a mučeník

Čítať viac

nedeľa

19.05.

Sv. Celestín V., pápež

Čítať viac

pondelok

20.05.

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Bernardín Siensky, mystické slnko 15. storočia, sympatická a duchaplná postava, bol jedným z najokúzľujúcejších svätých. Bol svätcom kázní na Piazza […]
Čítať viac

utorok

21.05.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci

Čítať viac

streda

22.05.

Sv. Rita z Kassie, rehoľníčka

Čítať viac

štvrtok

23.05.

Sv. Ján Krstiteľ de Rossi

Čítať viac

piatok

24.05.

Bl. Jana

Čítať viac

sobota

25.05.

Sv. Gregor VII., pápež

Čítať viac

nedeľa

26.05.

Sv. Filip Neri, kňaz

Čítať viac

pondelok

27.05.

Sv. Augustín z Canterbury, biskup

Čítať viac

utorok

28.05.

Bl. Viliam z Akvitánie

Čítať viac

streda

29.05.

Sv. Uršula Ledóchowska

Čítať viac

štvrtok

30.05.

Sv. Jana Orleánska, panna a mučenica

Čítať viac

piatok

31.05.

Sv. Petronela, panna a mučenica

Čítať viac