Rožňavská novéna

Otec biskup Stanislav nás pozýva účastniť sa Rožňavskej novény ku cti Panny Márie. Novéna má byť každoročným časom na duchovnú […]