Sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Bernardín Siensky, mystické slnko 15. storočia, sympatická a duchaplná postava, bol jedným z najokúzľujúcejších svätých. Bol svätcom kázní na Piazza del Campo a emblému Ježišovho mena, ktorý je dodnes v mnohých kostoloch a verejných palácoch talianskych miest vsadený do zlaskvejúceho slnka. Bernardín sa nenarodil v Siene, ale v meste Massa Maritima 8. septembra 1380 ako syn Albertolla Albizzeschiho a Raniery Avveduti zo sienských predkov. Do Sieny sa vrátil ešte ako dieťa, lebo zostal sirotou po otcovi i matke. Vychovávali ho dve tety a
navštevoval sienské školy. Čoskoro však opustil elegantný život, aby vstúpil do Rádu menších bratov, kde sa horlivo pričinil o observanciu, hnutie za návrat k najprísnejšej vernosti k regule svätého Františka. Založil malé chudobné kláštory, ktoré viedol v duchu veľkého zriekania. Stal sa známym najmä svojimi kázňami, ktoré boli duchaplné,
občerstvujúce, vášnivé a prenikavé. Kázne mával na všetkých talianskych námestiach a najmä z Piazza del Campo v Siene sa nám zachovali v ich nádhernej celistvosti. Svätý Bernardín uprednostňoval témy o mieri, pričom navrhoval, aby sa emblémy jednotlivých strán nahradili emblémami Ježišovho mena. Kázal o svornosti medzi občanmi, medzi guelfanmi a gibelinmi, ako aj o láske k Bohu a k najnúdznejším bratom. Kadekoľvek prechádzal brat Bernardín a ozýval sa jeho hlasný, jasný, zvučný a duchaplný hlas, reformoval sa spoločenský a politický poriadok v prospech núdznych, stavali sa nové nemocnice, poľudštilo sa zaobchádzanie s uväznenými, zmiernilo sa egoistické správanie a zjemnili sa mravy. Kristovo slnko na embléme svätého Bernardína zapaľovalo duše a pomáhalo dozrieť ovociu pokoja, spravodlivosti a lásky. Chudý, štíhly, s vpadnutými lícami, so zaostreným nosom a bradou, s modrými lesklými a vážnymi očami, s ústami s jemným úsmevom kráčal pešo po celom Taliansku, zmieroval ľudí, vyzýval ich k svornosti, presviedčal ich o dobroprajnosti a láske. Jeho posledná cesta bola do Aquily, kam prišiel už umierajúci. Nevládal už kázať a zabezpečiť mier medzi občanmi v ich boji. Zomrel 20. mája 1444 vo veku 64 rokov. Pri jeho tele vystavenom na tri dni sa udiali mnohé zázraky. Zachovalo sa mnoho jeho diel, napríklad „Kázne” v latinčine i v hovorovej reči.

Láskavý Otče, ty si vložil do srdca svojho kňaza Bernardína veľkú lásku k svätému menu Ježiš; pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie nám dopraj, aby sme aj my horeli láskou k tebe. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

streda

01.05.

Sv. Žigmund Burgundský, kráľ

Čítať viac

štvrtok

02.05.

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

piatok

03.05.

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

Čítať viac

sobota

04.05.

Sv. Florián, mučeník

Čítať viac

nedeľa

05.05.

Sv. Gothard, biskup

Čítať viac

pondelok

06.05.

Sv. Dominik Savio

Čítať viac

utorok

07.05.

Rohožková kapitula Prešov

Sv. Boris Bulharský, knieža a mních

Čítať viac

streda

08.05.

Bl. Jeremiáša z Valašska, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Jeremiáš sa narodil v Rumunsku v meste Zaxo roku 1556 v rodine Stojka Costisa. Roku 1578 prijal habit laika kapucína v Neapolskej provincii. Preslávil […]
Čítať viac

Bl. Ulriky Nischovej, panny, rehoľníčky, členky 3. rádu

Sestra Ulrika Františka Nischová sa narodila 18. septembra 1882 v Oberdorfe – Mittelbiberachu. V roku 1904 vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier svätého […]
Čítať viac

štvrtok

09.05.

Sv. Izaiáš, prorok

Čítať viac

Sv. Kataríny z Bologne, panny, členky 2. rádu sv. Františka z Assisi

Narodila sa v Bologni roku 1413. Vzdelala sa vo vedách i v krásnom umení a roku 1431 sa rozhodla vstúpiť do kláštora klarisiek […]
Čítať viac

piatok

10.05.

Sv. Ján z Avily, kňaz

Čítať viac

sobota

11.05.

Sv. Ignáca z Laconie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Ignác, druhý z deviatich súrodencov, sa narodil v Laconii na Sardínii 17. novembra 1701 ako syn Mateja Peis Cadello a […]
Čítať viac

Sv. Lucina Anicia, mučenica

Čítať viac

nedeľa

12.05.

Sv. Nereus, Achileus a Pankrác, mučeníci

Čítať viac

pondelok

13.05.

Panna Mária Fatimská

Čítať viac

utorok

14.05.

Sv. Matej, apoštol

Čítať viac

streda

15.05.

Sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka z Assisi

Margita sa narodila v roku 1247 v roľníckej rodine v Laviane, v malej toskánskej dedine. Keď mala osem rokov, zomrela […]
Čítať viac

štvrtok

16.05.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

Čítať viac

piatok

17.05.

Sv. Paschal Baylonský, rehoľník

Čítať viac

sobota

18.05.

Sv. Ján I., pápež a mučeník

Čítať viac

nedeľa

19.05.

Sv. Celestín V., pápež

Čítať viac

pondelok

20.05.

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Bernardín Siensky, mystické slnko 15. storočia, sympatická a duchaplná postava, bol jedným z najokúzľujúcejších svätých. Bol svätcom kázní na Piazza […]
Čítať viac

utorok

21.05.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci

Čítať viac

streda

22.05.

Sv. Rita z Kassie, rehoľníčka

Čítať viac

štvrtok

23.05.

Sv. Ján Krstiteľ de Rossi

Čítať viac

piatok

24.05.

Bl. Jana

Čítať viac

sobota

25.05.

Sv. Gregor VII., pápež

Čítať viac

nedeľa

26.05.

Sv. Filip Neri, kňaz

Čítať viac

pondelok

27.05.

Sv. Augustín z Canterbury, biskup

Čítať viac

utorok

28.05.

Bl. Viliam z Akvitánie

Čítať viac

streda

29.05.

Sv. Uršula Ledóchowska

Čítať viac

štvrtok

30.05.

Sv. Jana Orleánska, panna a mučenica

Čítať viac

piatok

31.05.

Sv. Petronela, panna a mučenica

Čítať viac