Sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu sv. Františka z Assisi

Bernardín Siensky, mystické slnko 15. storočia, sympatická a duchaplná postava, bol jedným z najokúzľujúcejších svätých. Bol svätcom kázní na Piazza del Campo a emblému Ježišovho mena, ktorý je dodnes v mnohých kostoloch a verejných palácoch talianskych miest vsadený do zlaskvejúceho slnka. Bernardín sa nenarodil v Siene, ale v meste Massa Maritima 8. septembra 1380 ako syn Albertolla Albizzeschiho a Raniery Avveduti zo sienských predkov. Do Sieny sa vrátil ešte ako dieťa, lebo zostal sirotou po otcovi i matke. Vychovávali ho dve tety a
navštevoval sienské školy. Čoskoro však opustil elegantný život, aby vstúpil do Rádu menších bratov, kde sa horlivo pričinil o observanciu, hnutie za návrat k najprísnejšej vernosti k regule svätého Františka. Založil malé chudobné kláštory, ktoré viedol v duchu veľkého zriekania. Stal sa známym najmä svojimi kázňami, ktoré boli duchaplné,
občerstvujúce, vášnivé a prenikavé. Kázne mával na všetkých talianskych námestiach a najmä z Piazza del Campo v Siene sa nám zachovali v ich nádhernej celistvosti. Svätý Bernardín uprednostňoval témy o mieri, pričom navrhoval, aby sa emblémy jednotlivých strán nahradili emblémami Ježišovho mena. Kázal o svornosti medzi občanmi, medzi guelfanmi a gibelinmi, ako aj o láske k Bohu a k najnúdznejším bratom. Kadekoľvek prechádzal brat Bernardín a ozýval sa jeho hlasný, jasný, zvučný a duchaplný hlas, reformoval sa spoločenský a politický poriadok v prospech núdznych, stavali sa nové nemocnice, poľudštilo sa zaobchádzanie s uväznenými, zmiernilo sa egoistické správanie a zjemnili sa mravy. Kristovo slnko na embléme svätého Bernardína zapaľovalo duše a pomáhalo dozrieť ovociu pokoja, spravodlivosti a lásky. Chudý, štíhly, s vpadnutými lícami, so zaostreným nosom a bradou, s modrými lesklými a vážnymi očami, s ústami s jemným úsmevom kráčal pešo po celom Taliansku, zmieroval ľudí, vyzýval ich k svornosti, presviedčal ich o dobroprajnosti a láske. Jeho posledná cesta bola do Aquily, kam prišiel už umierajúci. Nevládal už kázať a zabezpečiť mier medzi občanmi v ich boji. Zomrel 20. mája 1444 vo veku 64 rokov. Pri jeho tele vystavenom na tri dni sa udiali mnohé zázraky. Zachovalo sa mnoho jeho diel, napríklad „Kázne” v latinčine i v hovorovej reči.

Láskavý Otče, ty si vložil do srdca svojho kňaza Bernardína veľkú lásku k svätému menu Ježiš; pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie nám dopraj, aby sme aj my horeli láskou k tebe. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

sobota

01.06.

Sv. Justín, mučeník

Čítať viac

nedeľa

02.06.

Sv. Marcelín a Peter, mučeníci

Čítať viac

pondelok

03.06.

Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci

Čítať viac

utorok

04.06.

Sv. Kvirín (Quirinius), biskup a mučeník

Čítať viac

streda

05.06.

Sv. Bonifác, biskup a mučeník

Čítať viac

štvrtok

06.06.

Sv. Norbert, biskup

Čítať viac

piatok

07.06.

Sv. Róbert, opát

Čítať viac

sobota

08.06.

Sv. Medard, biskup

Čítať viac

nedeľa

09.06.

Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

pondelok

10.06.


utorok

11.06.

Sv. Barnabáš, apoštol

Čítať viac

streda

12.06.


štvrtok

13.06.

Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

piatok

14.06.


sobota

15.06.


nedeľa

16.06.


pondelok

17.06.


utorok

18.06.


streda

19.06.


štvrtok

20.06.


piatok

21.06.

Sv. Alojz, rehoľník

Čítať viac

sobota

22.06.

Sv. Ján Fišer, biskup, a sv. Tomáš Mórus, mučeníci

Čítať viac

nedeľa

23.06.


pondelok

24.06.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Čítať viac

utorok

25.06.


streda

26.06.


štvrtok

27.06.

Sv. Ladislav, kráľ

Čítať viac

piatok

28.06.

Sv. Irenej, biskup a mučeník

Čítať viac

sobota

29.06.

Sv. Peter a Pavol, apoštoli

Čítať viac

nedeľa

30.06.