Dni sv. Antona v Trnave

Od štvrtka 13.6. do nedele 16.6. budú v našom kostole Dni sv. Antona s bohatším programom, na ktorý srdečne pozývame: Vo […]

Prvý Štvrtok v Trnave

Pozývame prísť sa spoločne modliť za nové duchovné povolania. Aj na tomto, poslednom predprázdninovom stretnútí, bude sv. omša o 18:00, […]

Hľadáš svoje povolanie? Príď …

Pozývame mladých mužov na stretnutie “rozlišovačov” životného povolania. Tentokrát sa stretnutie uskutoční vo františkánskom kláštore v Bratislave 10-12.mája 2024. Viac […]