Odpustová slávnosť sv. Františka na internáte Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach

Spoločenstvá mladých na košických internátoch si pred pár rokmi vyberali
svojich nebeských patrónov. Nádejní veterinári, ktorých povolanie sa snúbi
s pozitívnym vzťahom k všetkému živému, čo vyšlo z Božích rúk, si za svojho
patróna zvolili sv. Františka z Assisi. V utorok 6.10.2009 mali na svojom
internáte v priestoroch jedálne odpustovú slávnosť sv. Františka – svojho patróna.

K tejto milej slávnosti sa pridali aj gifráci z Prešova a Košíc. Hlavným celebrantom bol
vdp. Ján Dudič, špirituál kňazského seminára v Košiciach. Pri oltári nechýbal ani
františkán – tento rok duchovných synov sv. Františka zastupoval brat Gracián

a duchovný správca spoločenstva budúcich veterinárov otec Jozef Kohút. V homílii
nás otec Ján povzbudil k odvahe prijať na seba záväzky a dodržať ich. Ako vzor
nám predstavil sv. Františka a jeho hlbokú skúsenosť, že Boh stačí, ktorá je
vyjadrená v jeho modlitbe: „Boh môj a moje všetko!“

Po sv. omši nasledovalo aggapé, ktoré nám umožnilo spoznať nových ľudí a tešiť sa
z veľkej duchovnej rodiny pod ochranou sv. Františka.