Jesenné stretnutie Gifra animátorov

V piatok a sobotu, 17.-18. novembra 2023, sa v Beckove stretli animátori GIFRA spoločenstva a podujatí, ktoré pripravujeme pre mladých, ktorí majú radi sv.Františeka z Assisi.

Spoločné zdieľanie, čo má kto nové, sa postupne rozvinulo do pracovného stretnutia, počas ktorého sme spoločne riešili, čo pripraviť pre našich mladých v roku 2024.

Venovali sme sa aj programu silvestrovského stretnutia pre mladých v Beckove 30.12.2023-1.1.2024.

V novom roku pripravujeme aj pôstnu duchovnú obnovu v Bojničkách 23.-25.2.2024 (pre max 40 ľudí).

Najviac času sme ale venovali príprave veľkého letného stretnutia GIFRA, ktoré sa uskutoční od 21.-27.júla 2024. Budeme pokračovať v putovaní, aby sme mohli navštíviť ďalšie františkánske miesta Slovenska. Tento krát by sme chceli putovať medzi Fiľakovom a Hriňovou.

Tematicky toto letné stretnutie bude vychádzať z ďalšieho 800.ročného jubilea nášho rádu, a to jubilea Stigmatizácie sv.Františka.

Takisto by sme sa chceli počas roka zapojiť k plánovaným výstupom na 5 vrchov Slovenska, ktoré by nám pripomínali La Vernu a zároveň päť Kristových svätých rán, či Františkových stigiem. Tieto výstupy by boli otvorené pre širšiu verejnosť, ich súčasťou by bola sv.omši i malá tematická prednáška o niektorom z aspektov týkajúcich sa udalostí na La Verne a stigmatizácie.

Sestra Caritas nás ďalej poinformovala o novinkách zo stretnutia Rady pre mládež a univerzity, ktoré sa konalo v Domčeku vo Vysokej nad Uhom, kde nás tentokrát zastupovala.

Otvorili sme aj prípravu na Jubilejný Svätý Rok Cirkvi 2025, počas ktorého nás Svätý Otec pozýva putovať do Ríma. Dohodli sme sa, že v rámci tohto roka pripravíme autobusovú púť pre našich mladých do Ríma i po stopách sv.Františka v Assisi a na iných miestach jeho života.

Ďalšie animátorské stretnutie sa uskutoční 5-.7.apríla 2024 v Beckove, kde sa podrobnejšie rozpracuje Letná Gifra 2024.