Gifrácky Silvester

30. decembra až 1. januára 2024 sa v Beckove uskutočnilo silvestrovské stretnutie mladých zo spoločenstva GIFRA. Prvý večer sa niesol v duchu zdieľania a spoznávania, čo máme všetci nové. Animátori spolu s mladými v skupinkách hovorili o tom kde zahliadli Boha tento rok – a či ho videli vo svojich radostiach i starostiach. Na obrovskú rolku papiera, ktorá sa rozprestrela naprieč celým Beckovským františkánskym kostolom neskôr písali veci, za ktoré sú vďační. Ďalší program pokračoval úvodnou svätou omšou, skvelou večerou a oddychovým večerom pri spoločenských hrách.
Silvestrovská nedeľa sa pre nás začala svätou omšou spolu s domácimi rodinami, počas ktorej si manželia obnovili svoje manželské sľuby a mladík v obetných daroch rozvinuli papierovú rolku vďačnosti, ktorú pripravili predchádzajúci večer. Po silvestrovskej kapustnici nasledoval čas voľna, blatistých prechádzok aj príprav na tanečný večer v telocvični miestnej školy.

Silvestrovský večer začal prednáškou brata Josého a spoločnými  vešperami a slávnostnou večeru po ktorej sme sa odobrali na Silvestrovskú zábavku, vyplnenú tancom, hrami i spomienkovým videom, ktoré pripravil Rasťo. Zábavku sme ukončili o 23:00 a posledné minúty roka sme venovali adorácii, ktorá sa ukončila na prelome rokov eucharistickým požehnaním a následne spoločným spievaním i vinšovaním.
Nový rok sa teda rozbehol… Po krátkom spánku,novoročnej svätej omši a slávnostnom obede nastal čas lúčenia a upratovania.
Ďakujem všetkým zvlášť animátorom a zabezpečovacej službe no aj mladým za spoločný čas Beckove!