Zasadanie definitória v Bratislave

Bratia definítori sa po krátkej letnej prestávke stretli na zasadnutí provinciálneho vedenia.