Slávnosť Stigmatizácie sv. Františka v Nových Zámkoch

17.9. sme slávili sviatok Stigmatizácie svätého Františka. K veriacim sa prihovoril kňaz František Petruška (kaplán pôsobiaci vo Vysokej nad Uhom, v centre bl. Anny Kolesárovej pre mládež), ktorý nás pozval povedať Bohu áno, aby nás mohli Jeho rany, Láska uzdraviť z našich rán, aby tak sa aj naše rany mohli stať obrazom Lásky Boha, ako aj svätý František sa ranami pripodobnil, tomu koho miloval, pánu Ježišovi. Ani deti neboli ochudobnené a počas katechézy sa zamýšľali nad vlastnosťami pána Ježiša. Spomínané vlastnosti, ako láskavosť, poslušnosť, trpezlivosť a iné sa stali výzvou pre deti na zmenu ich správania a zároveň aj konania rodičov.