Slávnosť svätého Františka 2023 v Bratislave

Milí naši priatelia a nadšenci svätého Františka, pozývame vás na spoločné slávenie sviatku Františka z Assisi, ktoré budeme prežívať v našom spoločenstve v duchu modlitieb, vytvárania spoločenstva i spoločných liturgických slávení  03. októbra a 04. októbra 2023. Podrobnosti si nájdete na našom plagátiku.