Slávenie sviatku sv. Františka v Trnave

Pozývame prežiť Trojdnie so sv. Františkom z Assisi