Rekonštrukcia gotickej veže kostola v Bratislave

Drahí bratia a sestry, prosíme vás o finančnú i modlitbovú podporu náročnej rekonštrukcie gotickej veže nášho františkánskeho kostola v Bratislave, ktorej dôvodom je zvetrávanie a rozpadávanie kamenných častí.

Predpokladané náklady celkovej rekonštrukcie veže sú

320 000€.

Prvou etapou je reštaurátorský prieskum, na základe ktorého bude možné stanoviť samotný spôsob a rozsah rekonštrukčných a ostatných pridružených prác.

NÁKLADY PRVEJ ETAPY:

  • Lešenie: 17 829,60€
  • Podlážky: 1 440,00€
  • Montáž lešenia a konštrukčné zabezpečenie: 13 102,80€
  • Drevené podpery a medené prvky na ukotvenie lešenia: 5 170,00€
  • Reštaurátorský prieskum: 14 280,00€

Vzhľadom na náročnosť opravy hľadáme pomoc aj prostredníctvom podpory cez verejné zdroje financií, avšak nezaobídeme sa bez vašej pomoci. Vašu podporu môžete realizovať príspevkom do pokladničiek v našom kostole, osobným odovzdaním naším bratom alebo prevodom na účet bratislavského kláštora:

č. ú. VÚB: SK95 0200 0000 0000 0694 1012.

Okrem toho sa bude v našom kostole vždy tretiu nedeľu v mesiaci konať zbierka na účel tejto rekonštrukcie.

Ďakujeme vám za vašu priazeň.

Fotografie z rekonštrukcie nájdete na našom facebook-u alebo v tomto albume.

Podporili nás: