Živá krížová cesta v Nových Zámkoch

V časoch, keď sa z nášho života vytráca ľudskosť, láska, pokoj, ešte raz rastie túžba počuť, že sme milovaní, že hodnota dôstojnosť človeka je bez rozdielu rovnaká a vysoká. Skutočnej Láske, nás môže naučiť len Boh. Nechajme sa premeniť, nad láskou v našom živote. Spoločenstvo Kráľovnej pokoja pri Františkánskom kostole zorganizovali na Veľký piatok, dňa 7.4.2023 o 11.00 hod. historicky Prvú živú Krížovú cestu ulicami mesta Nové Zámky.

Foto: Zuzana Pásztorová